Quay lại

DANH SÁCH MẸ ĐÃ GỬI THƯ HỢP LỆ VỀ MILO

Danh sách được cập nhật vào sáng thứ 3 hàng tuần. Danh sách vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật
vào ngày 22/05 cho các thư hợp lệ có dấu bưu điện từ 11/05 trở về trước.
MILO sẽ tiến hành gửi qua cho các mẹ trong thời gian sớm nhất.
Các mẹ vui lòng chuẩn bị CMND (chấp nhận bản photo) để đối chiếu khi nhân viên giao quà nhé!

Tên Tỉnh Số lượng balo Số CMND
4 số cuối
/