ĐỔI QUÀ QUA HỘP THƯ

1. Danh sách thư đã nhận:

Xem danh sách thư hợp lệ đã nhận tại đây

2. Cách tham gia đổi quà qua hộp thư:

Để tham gia đổi quà qua hộp thư, khách hàng gởi màng co và thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, địa chỉ (cần ghi rõ: số nhà, tên đường, phường/xã/ấp, tỉnh/thành phố), số điện thoại, số CMND về địa chỉ:

Công ty TNHH Dich Vụ Quảng Cáo M.C

Chương trình đổi ba lô MILO

Địa chỉ: 107 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 1900636909

  • Nếu màng co khách hàng gởi về đủ, hợp lệ cùng với thông tin cá nhân rõ ràng, NESTLÉ MILO sẽ gởi ba lô trực tiếp đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp. Khách hàng cần cung cấp số CMND cho nhân viên trao giải để làm cơ sơ xác nhận khi nhận giải.
  • Danh sách khách hàng hợp lệ sẽ được cập nhật hàng tuần trên trang www.nestlemilo.com.vn.
  • Ngày cuối gửi thư hợp lệ là 11/5/2018 (tính theo dấu bưu điện)
  • Hình ảnh minh họa màng co hợp lệ

Để xem chi tiết thể lệ, khách hàng vui lòng xem tại đây