THỨC UỐNG BỮA SÁNG CÂN BẰNG CHO NHÀ VÔ ĐỊCH

KHÁM PHÁ NGAY

MILO THỨC UỐNG
BỮA SÁNG CÂN BẰNG MỚI

Với dinh dưỡng cân bằng từ sữa và
bộ 3 ngũ cốc hoàn hảo*

  • YẾN MẠCH
  • GẠO LỨT
  • LÚA MÌ

*Được chứng nhận bởi Viện Dinh Dưỡng Quốc gia Việt Nam

Tại sao trẻ cần
“Bữa sáng
cân bằng” ?

TÌM HIỂU NGAY

CHÀO TÂN BINH GIA ĐÌNH MILO CHÀO TÂN BINH GIA ĐÌNH MILO CHÀO TÂN BINH GIA ĐÌNH MILO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mẹ đã thử và yêu thích
Milo thức uống
Bữa sáng cân bằng!

Sản phẩm thơm ngon, tiện dụng, thành phần đảm bảo dinh dưỡng cho con
- Bklinh1989
Mình thấy giá sản phẩm vậy là phù hợp, bao bì đẹp, sản tiện dụng cho bé và đủ chất cho con
- Vttoan1985