MILO Menu

DANH SÁCH
MẸ NHẬN QUÀ

Danh sách được cập nhật vào thứ 4 hàng
tuần. MILO sẽ tiến hành gửi quà cho các mẹ
trong thời gian sớm nhất.
Các mẹ vui lòng chuẩn bị CMND (bản gốc
hoặc bản sao) để đối chiếu khi nhân viên giao
quà nhé!

Họ tên Tỉnh /
Thành Phố
Số CMND
4 số cuối
/ 0